Coș (0) Închide

Nu ai niciun produs în coș.

Coș (0) Închide

Nu ai niciun produs în coș.

Termeni și condiții

Site-ul www.procucinashop.ro, proprietatea S.C. New Horeca S.R.L., furnizează servicii afectate de termeni, înştiinţări şi condiţii definite prin acest Acord. Suplimentar, cei ce aleg să folosească serviciile noastre sunt supuşi regulilor, politicilor, termenilor şi condiţiilor aplicabile acestor servicii, acestea fiind încorporate în Acord. New Horeca îşi rezervă dreptul de a schimba prevederile acestui Acord în orice moment. Accesarea, navigarea sau folosirea în orice mod a acestui site indică acordul pentru toate prevederile Acordului, deci vă rugăm să citiţi acest Acord cu atenţie înainte de a proceda.

 

Folosirea site-ului https://procucinashop.ro

Reproducerea, distribuirea, afişarea, vânzarea, închirierea, trasmiterea, crearea de lucrări derivative prin traducerea, modificarea, inversarea, dezasamblarea, sumarizarea sau exploatarea acestui site sau în orice proporţie a lui este interzisă cu excepţia obţinerii unei permisiuni scrise.

New Horeca permite printarea, copierea, descărcarea sau depozitarea temporară a unor extrase de pe site pentru informarea personală a clientului. Sunt interzise orice folosire în scopuri comerciale a informaţiilor furnizate pe site şi folosirea acestui site în beneficiul altei companii cu excepţia primirii unui acord scris din partea societăţii. New Horeca îşi rezervă dreptul de a refuza serviciile site-ului, de a şterge conturi de client şi/sau a anula comenzi, acestea fiind făcute la discreţia proprietarului, incluzând, dar fără să se limiteze, situaţia în care considerăm că acţiunile unui client încalcă legea, Acordul, sau contravin Politicilor companiei.

 

Documente Contractuale

Prin înregistrarea unei comenzi pe site, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care vânzătorul îşi derulează operaţiunile comerciale.

Notificarea primită de către cumpărător, după efectuarea comenzii are rol de informare şi nu reprezintă acceptarea comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail).

Pentru motive justificate, vânzătorul îşi rezervă dreptul de a modifica cantitatea bunurilor din comandă. Dacă modifică cantitatea de bunuri din comandă va anunţa cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziţia vânzătorului la efectuarea comenzii şi va returna suma achitată.

Contractul se consideră încheiat între vânzător şi cumpărător în momentul primirii de către cumpărător de la vânzător, prin intermediul poştei electronice şi/sau SMS a notificării de confirmare a comenzii.

Pentru comenzile ce urmează a fi livrate la showroom-urile şi/sau punctele de lucru ale societăţii sau ale colaboratorilor, preţurile şi rezervările bunurilor sunt valabile 72 (şaptezecişidouă) de ore de la înregistrarea comenzii de către cumpărător.
Documentul şi informaţiile puse la dispoziţie de către vânzător pe site vor sta la baza contractului. Alegerea şi contractarea produselor de către cumpărător au la bază exclusiv specificaţiile produselor din formularul de comandă online.

Comunicarea cu vânzătorul se poate realiza prin interacţiunea directă cu acesta sau prin adresele menţionate la secţiunea “contact” din site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

New Horeca poate publica pe site informaţii despre bunuri și/sau promoţii practicate de către acesta sau de către oricare alt terţ cu care societatea are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp şi în limita stocului disponibil.

Vânzătorul poate cesiona şi/sau subcontracta o terţă parte pentru servicii ce ţin de onorarea comenzii, cu informarea cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil faţă de cumpărător pentru toate obligaţiile contractuale.

 

Comanda

Clientul poate efectua comenzi pe site, prin adăugarea bunurilor dorite în coşul de cumpărături, urmând a finaliza comanda prin una dintre modalităţile indicate expres. Odată adăugat în coşul de cumpărături, un bun este disponibil pentru achiziţie în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui bun în coşul de cumpărături, în lipsa finalizării comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a bunului.

Prin finalizarea comenzii, cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete şi adevărate la data plasării comenzii.

Prin finalizarea comenzii, cumpărătorul consimte că vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de vânzător, în orice situaţie în care este necesară contactarea cumpărătorului.

Vânzătorul poate anula comanda efectuată de către cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate cumpărătorului, fără nici o obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese dacă datele furnizate de către cumpărător, pe site sunt incomplete şi/sau incorecte;

Cumpărătorul este responsabil doar pentru diminuarea valorii bunurilor care rezultă din manipulări altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării bunurilor.

În cazul în care cumpărătorul își exercită dreptul de retragere după ce a utilizat bunurile într-o măsură care depășește limita necesară stabilirii naturii, caracteristicilor și modului de funcționare a acestora, cumpărătorul este responsabil pentru eventuala diminuare a valorii bunurilor.

Orice diminuare a valorii bunurilor rezultată din manipularea acestora, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării bunurilor este în responsabilitatea cumpărătorului. Pentru claritate, din pretul total al bunului returnat, vânzătorul va reţine o sumă de bani ce reprezintă diminuarea valorii bunului în proporţie de 5%-50% din valoarea iniţială a bunului, după caz. Contravaloarea taxei de diminuare va fi comunicată către cumpărător la recepţionarea bunurilor returnate.

În cazul în care un bun comandat de către cumpărător, nu poate fi livrat de către vânzător, acesta din urmă va informa cumpărătorul asupra acestui fapt şi va returna în contul cumpărătorului contravaloarea bunului, în termen de maxim 10 (zece) zile de la data la care vânzătorul a luat la cunoştinţă acest fapt sau de la data la care cumpărătorul şi-a exprimat în mod expres intenţia de reziliere a contractului.

 

Bunuri pentru care nu se asigură dreptul de retragere

 

Sunt exceptate de la dreptul de retragere din contract următoarele:

-furnizarea de bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate de cumpărător sau personalizate în mod clar;

-furnizarea de bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

-furnizarea de bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de cumpărător;

-furnizarea de bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

– contractele în cazul cărora cumpărătorul a solicitat în mod special vânzătorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, vânzătorul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de cumpărător sau furnizează alte bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor bunuri suplimentare;

 

Politica de confidenţialitate

New Horeca se angajează să nu transmită datele utilizatorilor site-ului către terţi şi să le folosească numai în scopul stabilirii contactului cu clienţii săi, precum şi în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcţionarea site-ului şi a ofertelor acestuia. Astfel, vânzătorul va reţine datele utilizatorilor şi le va folosi în scopul informării utilizatorilor privind situaţia contului de pe https://procucinashop.ro, privind procesarea şi starea comenzilor, precum şi în evaluarea produselor şi serviciilor oferite. New Horeca poate notifica prin newsletter utilizatorii privind ofertele curente, informaţii referitoare la vânzător şi poate trimite felicitări.

Utilizatorul va avea posibilitatea să modifice ulterior datele şi adresa înregistrată și să filtreze mesajele pe care va dori să le primească în continuare din partea Furnizorului. New Horeca nu promoveaza spam-ul, iar orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul www.procucinashop.ro poate opta pentru eliminarea acesteia din baza noastră de date. De asemenea, dacă un utilizator nu mai doreşte să primească newsletterul https://procucinashop.ro, se poate dezabona.

Pentru sesizari ne puteţi contacta la adresa reclamatii@procucinashop.ro

 

Opiniile şi comentarile

Cu excepţia situaţiilor menţionate pe site sau în Acord, orice mesaj, postare pe site şi/sau către New Horeca devine proprietatea exclusivă a societăţii, incluzând fără limitare întrebări, sugestii, aprecieri, comentarii, idei, tehnici, know-how sunt tratate ca fiind neconfidenţiale şi fără proprietar şi având titlu gratuit, nelimitat în timp sau ca locaţie, irevocabil, transferabil în folosirea, publicarea, copierea, distribuirea, punerea în aplicare, crearea de lucrări derivative, adaptarea, modificarea, traducerea şi orice altă acţiune relativ la acestea.

Adiţional drepturilor cu privire la trimiteri, odată cu postarea comentariilor, recenziilor sau altui conţinut pe site, cumpărătorul  acordă societăţii dreptul de folosire a numelui înscris în conexiune cu orice comentariu, recenzie sau alt conţinut. Cumpărătorul garantează că respectivele comentarii, recenzii sau conţinut nu afectează sau încalcă drepturile oricărui terţ. Cumpărătorul nu va folosi o adresă de email falsă, nu va pretinde o altă identitate şi nu va înşela New Horeca sau colaboratorii acesteia cu privire la originea oricăror trimiteri sau conţinut. New Horeca poate, dar nu va fi obligată, să scoată sau editeze orice trimiteri (incluzând comentarii sau recenzii) pentru oricare motiv.

 

Facturare – plată

Preţurile bunurilor afişate în cadrul site-ului https://procucinashop.ro sunt exprimate în euro şi nu includ T.V.A.

Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în fiecare comandă. Vânzătorul va emite către cumpărător o factură pentru bunurile vândute, obligaţia cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia în vigoare.

Prin trimiterea comenzii, cumpărătorul îşi exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin trimiterea acestora de către New Horeca sau partenerii săi prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail menţionată în momentul plasării comenzii.

 

Răspunderea contractuală
a. Pentru nerespectarea obligaţiilor de plată la termenele convenite, cumpărătorul datorează vânzătorului penalităţi de întârziere de 1% din valoarea contractului, calculate pe zi calendaristică de întârziere. Valoarea penalităţilor poate depăşi valoarea debitului principal.
b. În cazul în care cumpărătorul întârzie în executarea obligaţiei de plată mai mult de 30 de zile de la scadenţa acesteia, vânzătorul are dreptul sa considere contractul ca fiind desfiinţat de plin drept, fără trecere de termen, fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei şi fără nici o altă formalitate prealabilă (pact comisoriu de gradul IV).
Vânzătorul va notifica în scris cumpărătorul despre rezoluţiunea/rezilierea contractului, rezoluţiunea/rezilierea producând efecte de la data emiterii notificării.
Rezoluţiunea/rezilierea Contractului nu afectează curgerea penalităţilor, cumpărătorul rămânând obligat la plata acestora şi dupa rezoluţiunea/rezilierea contractului.
În situaţia în care cumpărătorul nu și-a respecta obligaţia de plată aşa cum s-a convenit prin contract, atunci vânzătorul va notifica în scris cumpărătorul despre reţinerea sumele încasate de la cumpărător până în acel moment, cu titlu de despăgubiri.

 

Livrarea bunurilor

Condiţiile de livrare a bunurilor vândute de către New Horeca şi/sau ale partenerilor săi le regăsiţi în secţiunea Livrare comenzi.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a bunurilor şi va asigura transmiterea documentelor însoţitoare.

Produsele care au un discount mai mare de 10% din prețul inițial de vânzare pot avea mici imperfecțiuni estetice datorate manipulării.

Toate produsele care sunt comercializate prin intermediul site-ului https://procucinashop.ro sunt noi.

Vânzătorul va efectua livrarea bunurilor numai pe teritoriul României.

 

Transferul proprietăţii bunurilor

Proprietatea asupra bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plăţii din partea cumpărătorului în locaţia indicată în comandă (înţelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul vânzătorului).

Transferul dreptului de proprietate asupra produselor de la vânzător la cumpărător are loc la momentul plăţii integrale a preţului.

 

Răspundere şi precizări juridice

New Horeca avertizează în mod expres asupra tuturor responsabilităţilor la prevederile prezentului Acord şi a Termenilor Contractuali cu privire la operarea acestui site şi cu privire la orice acţiune întreprinsă sau neîntreprinsă bazată pe oricare din informaţiile furnizate pe acest site sau prin intermediul acestuia. New Horeca şi furnizorii menţionati în site, nu vor fi răspunzători pentru daunele directe, indirecte, prejudicii şi penalităţi reieşite din utilizarea sau incapacitatea de utilizare a acestui site. Acest site poate conţine erori, inadvertenţe, omisiuni, greşeli şi erori tipografice. Pozele produselor sunt informative şi nu constituie obligaţie contractuală. Răspunderea New Horeca pentru orice daune, prejudicii şi penalităţi, indiferent de fundamentarea acţiunii, este limitată la valoarea sumelor primite de la Client în luna ce precedă pretinsul act care ar naşte răspunderea New Horeca.

Următoarele acţiuni sau tentative de fraudare a site-ului https://procucinashop.ro vor determina punerea în mişcare a cercetării penale împotriva celor responsabili: de a accesa datele de orice tip ale altui cumpărător prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă, de a altera sau altfel modifica conţinutul site-ului sau conţinutului expediat prin orice metodă de către New Horeca sau dealerii acesteia către cumpărător, de a afecta performanţele serverului/serverelor pe care rulează site-ul, de a accesa sau a divulga oricărui terţ care nu are autoritatea legală necesară, conţinutul expediat prin orice mijloc de către societate către cumpărător atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conţinutului.

Clientul este de acord că orice încălcare sau tentativă de încălcare a acestui Acord este inadecvată şi răspunde faţă de vânzător adiţional faţă de daunele legale, Vânzătorul fiind îndreptăţit să primească de la respectivul cumpărător toate sumele cu privire la tratarea încălcării/tentativei de încălcare, inclusiv, fără limitare, cheltuielile cu avocaţii.

 

Erori tipografice

În cazul în care consideraţi că anumite informaţii conţin erori sau prezentările sunt inexacte vă rugăm să ne comunicaţi acest lucru la adresa reclamatii@procucinashop.ro pentru a face corecturile necesare.

În ciuda eforturilor noastre ca toate preţurile să fie corecte poate exista un număr mic de produse ce au preţuri greşite. În situaţia în care un produs este listat la un preţ incorect sau având informaţii incorecte datorate fie unei greşeli tipografice sau unor informaţii greşite primite de la furnizorii noştri, New Horeca are dreptul să refuze sau să anuleze orice comenzi plasate pentru produsul respectiv. Vânzătorul are dreptul să refuze sau să anuleze orice astfel de comenzi chiar în situaţia în care acestea au fost deja achitate, rambursând clientului în termen de maxim 10 zile întreaga suma aferentă comenzii refuzate sau anulate.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Vă rugăm să parcurgeţi Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul document.

 

Folosirea cookie-urilor

Vezi Politica de Cookies, care face parte din prezentul document.

 

Forţa majoră

Niciuna din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen şi/sau în mod corespunzător, total sau parţial este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţa majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 

Legea aplicabilă – jurisdicţia

Prezentul Acord este supus legii române. Eventualele litigii apărute între vânzător şi cumpărător se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din punct de vedere material din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj.

Cumpărătorul este de acord ca indiferent de orice prevedere, orice pretenţie sau cauză a acţiunii ce ar izvorî din aceasta, în legatură sau în conexiune cu site-ul sau acest Acord trebuie să fie introdusă în termen de un an de la naşterea cauzei, altfel fiind tardivă.

 

Definiţii

Site – site-ul https://procucinashop.ro

Cumpărător – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică sau orice entitate juridică care îşi completează datele în site şi efectuează o comandă.

Contract – reprezintă contractul încheiat între vânzător şi cumpărător, fără prezenţa fizică simultană a vânzătorului şi a cumpărătorului.

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între vânzător şi cumpărător prin care cumpărătorul transmite vânzătorului, prin intermediul site-ului intenţia sa de a achiziţiona bunuri de pe site.

Conţinut – textele, desenele, grafica, butoanele, fişierele audio, video şi/sau alt format prezente pe site şi programarea.

New Horeca – S.C. New Horeca S.R.L., CUI RO42132627, cu sediul în Bucureşti, sector 4, str. Luica, nr. 1F.

Trimiteri – orice mesaj, postare pe site şi/sau către New Horeca

Vânzător – New Horeca sau orice partener din site-ul https://procucinashop.ro

Zi-zi lucrătoare; an-365 de zile